Дейности

Социален проект „Щъркелите” съдържа два основни модула:

  • Обучения на 20 студенти в областта на социалните дейности, арттерапията и работата с хартия, кукления театър и журналистиката.
  • Работа на студентите с 40 деца (20 от които със специални образователни потребности) в три школи – за творческо писане, артшкола за работа с хартия и куклен театър, както и всички заедно ще участват в списването на детското онлайн списание „Щъркел”.

Предвиждат се и психологически консултации със семейства, в които има дете със здравословни проблеми. Финалното събитие включва представяне на списанието, изложба на продукцията, изработена в артшколата, и премиера на кукления спектакъл.