Мисия

СДРУЖЕНИЕ „ШАНС ЧРЕЗ УМЕНИЯ“ е организация, създадена с цел реализирането на обществено значими проекти. Основните направления на работа са култура, образование и социални дейности. Нашата визия за света е като за голям оркестър, в който и най-незначителният инструмент има своето място. Езикът на омразата, дискриминацията, насилието над по-слабия са обществени проблеми, за чието справяне организацията се стреми да насочва своите усилия

Проектите на сдружението се фокусират върху творческата реализация на младите хора, включително на деца и младежи със специални потребности, които трудно общуват и се социализират. Много са съмишлениците на НПО "Шанс чрез умения" - студенти, деца, възрастни с различни професии и интереси, обединени от идеята за промяна на обществените нагласи спрямо различните, за създаването на здрава среда, в която всеки човек е приет и обичан. Вярваме, че заедно можем да създадем пространство, където е възможно всеки да разгърне своя потенциал и да реализира добрите си идеи, допринасящи за всеобщото благополучие.